RoháčekMarek5,28

Marek 5:28

Evanjelium podľa Mareka

lebo si bola po­vedala: Ak sa len jeho rúcha dot­knem, budem uzdravená.


Verš v kontexte

27 tá, keď počula o Ježišovi, prišla v zá­stupe od­zadu a dot­kla sa jeho rúcha, 28 lebo si bola po­vedala: Ak sa len jeho rúcha dot­knem, budem uzdravená. 29 A hneď vy­schol prameň jej kr­vi, a pocítila na tele, že je uzdravená od s­vojej choroby.

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

28 lebo si bola po­vedala: Ak sa len jeho rúcha dot­knem, budem uzdravená.

Evanjelický

28 Lebo si po­vedala: Ak sa Mu čo aj len rúcha dot­knem, ozdraviem!

Ekumenický

28 lebo si po­vedala: Ak sa dot­knem čo len jeho rúcha, budem uzdravená!

Bible21

28 Řek­la si to­tiž: „Do­tknu-li se aspoň jeho rou­cha, budu uzdravena.“

RoháčekMarek5,28