RoháčekMarek5,30

Marek 5:30

Evanjelium podľa Mareka

A Ježiš hneď po­znal v sebe, že vy­šla z neho moc, a ob­rátiac sa v zá­stupe vravel: Kto sa dot­knul mojeho rúcha?


Verš v kontexte

29 A hneď vy­schol prameň jej kr­vi, a pocítila na tele, že je uzdravená od s­vojej choroby. 30 A Ježiš hneď po­znal v sebe, že vy­šla z neho moc, a ob­rátiac sa v zá­stupe vravel: Kto sa dot­knul mojeho rúcha? 31 A jeho učeníci mu vraveli: Vidíš, že ťa zá­stup tlačí zo všet­kých strán, a hovoríš: Kto sa ma dot­knul?

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

30 A Ježiš hneď po­znal v sebe, že vy­šla z neho moc, a ob­rátiac sa v zá­stupe vravel: Kto sa dot­knul mojeho rúcha?

Evanjelický

30 Ale Ježiš hneď pocítil, že vy­šla z Neho sila, ob­rátil sa v zá­stupe a spýtal sa: Kto sa mi dot­kol rúcha?

Ekumenický

30 Ježiš hneď po­znal, že vy­šla z neho sila. Ob­rátil sa k zástupu a opýtal sa: Kto sa dot­kol môj­ho rúcha?

Bible21

30 Ježíš v nit­ru ihned po­cí­til, že z něj vy­š­la moc. Otočil se v davu a ze­ptal se: „Kdo se do­tkl mého roucha?“

RoháčekMarek5,30