RoháčekMarek5,27

Marek 5:27

Evanjelium podľa Mareka

tá, keď počula o Ježišovi, prišla v zá­stupe od­zadu a dot­kla sa jeho rúcha,


Verš v kontexte

26 a mnoho vy­tr­pela od mnohých lekárov a po­trovila všet­ko svoje imanie, a nič jej to nebolo po­moh­lo, lež ešte bola prišla do horšieho; 27 tá, keď počula o Ježišovi, prišla v zá­stupe od­zadu a dot­kla sa jeho rúcha, 28 lebo si bola po­vedala: Ak sa len jeho rúcha dot­knem, budem uzdravená.

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

27 tá, keď počula o Ježišovi, prišla v zá­stupe od­zadu a dot­kla sa jeho rúcha,

Evanjelický

27 keď počula o Ježišovi, prišla v zá­stupe od­zadu a dot­kla sa Mu rúcha.

Ekumenický

27 Keď sa do­počula o Ježišovi, pre­tis­la sa zá­stupom a od­zadu sa dot­kla jeho odevu,

Bible21

27 Když us­lyše­la o Ježíši, pro­š­la k ně­mu davem ze­za­du a do­tkla se jeho rou­cha.

RoháčekMarek5,27