RoháčekMarek5,26

Marek 5:26

Evanjelium podľa Mareka

a mnoho vy­tr­pela od mnohých lekárov a po­trovila všet­ko svoje imanie, a nič jej to nebolo po­moh­lo, lež ešte bola prišla do horšieho;


Verš v kontexte

25 Vtedy nejaká žena, ktorá bola v nemoci toku krvi dvanásť rokov 26 a mnoho vy­tr­pela od mnohých lekárov a po­trovila všet­ko svoje imanie, a nič jej to nebolo po­moh­lo, lež ešte bola prišla do horšieho; 27 tá, keď počula o Ježišovi, prišla v zá­stupe od­zadu a dot­kla sa jeho rúcha,

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

26 a mnoho vy­tr­pela od mnohých lekárov a po­trovila všet­ko svoje imanie, a nič jej to nebolo po­moh­lo, lež ešte bola prišla do horšieho;

Evanjelický

26 a mnoho tr­pela od mnohých lekárov a strovila všet­ko, čo mala, a nič jej ne­osožilo, ale na­opak: bolo jej vždy horšie, -

Ekumenický

26 Veľa vy­tr­pela od mnohých lekárov, minula na to celý svoj majetok, ale nič jej to ne­osožilo, ba stav sa jej ne­us­tále zhoršoval.

Bible21

26 Mno­ho vy­trpě­la od mno­ha lékařů, utra­ti­la všech­no, co mě­la, ale nic jí ne­po­moh­lo a bylo jí čím dál hůř.

RoháčekMarek5,26