RoháčekMarek10,23

Marek 10:23

Evanjelium podľa Mareka

A Ježiš ob­zrúc sa do­okola po­vedal svojim učeníkom: Ako ne­snad­ne voj­dú do kráľov­stva Božieho tí, ktorí majú majet­ky!


Verš v kontexte

22 Ale on sa za­rmútil nad tým slovom a od­išiel smut­ný, lebo mal mnoho majet­ku. 23 A Ježiš ob­zrúc sa do­okola po­vedal svojim učeníkom: Ako ne­snad­ne voj­dú do kráľov­stva Božieho tí, ktorí majú majet­ky! 24 A učeníci sa desili nad jeho slovami. Ale Ježiš zase od­povedal a riekol im: Deti, jako ne­snad­ne je voj­sť do kráľov­stva Božieho tým, ktorí dúfajú v majetok!

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

23 A Ježiš ob­zrúc sa do­okola po­vedal svojim učeníkom: Ako ne­snad­ne voj­dú do kráľov­stva Božieho tí, ktorí majú majet­ky!

Evanjelický

23 Po­ob­zeral sa teda Ježiš a po­vedal svojim učeníkom: Ako ťažko voj­dú do kráľov­stva Božieho tí, čo majú majet­ky!

Ekumenický

23 Ježiš sa roz­hliadol po svojich učeníkoch a po­vedal im: Ako ťažko sa do­stanú bohatí do Božieho kráľov­stva!

Bible21

23 Ježíš se ohlé­dl a ře­kl svým učedníkům: „Jak ne­s­na­dno ve­jdou do Božího králov­ství ti, kdo mají bohatství!“