RoháčekMarek10,24

Marek 10:24

Evanjelium podľa Mareka

A učeníci sa desili nad jeho slovami. Ale Ježiš zase od­povedal a riekol im: Deti, jako ne­snad­ne je voj­sť do kráľov­stva Božieho tým, ktorí dúfajú v majetok!


Verš v kontexte

23 A Ježiš ob­zrúc sa do­okola po­vedal svojim učeníkom: Ako ne­snad­ne voj­dú do kráľov­stva Božieho tí, ktorí majú majet­ky! 24 A učeníci sa desili nad jeho slovami. Ale Ježiš zase od­povedal a riekol im: Deti, jako ne­snad­ne je voj­sť do kráľov­stva Božieho tým, ktorí dúfajú v majetok! 25 Ľahšie je veľb­lúdovi prej­sť cez ihel­né ucho ako bohatému voj­sť do kráľov­stva Božieho.

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

24 A učeníci sa desili nad jeho slovami. Ale Ježiš zase od­povedal a riekol im: Deti, jako ne­snad­ne je voj­sť do kráľov­stva Božieho tým, ktorí dúfajú v majetok!

Evanjelický

24 Učeníci však žas­li nad Jeho slovami. Ale Ježiš im znova od­povedal: Deti moje, ako ťažko je voj­sť do kráľov­stva Božieho [tým, čo dúfajú v majetok].

Ekumenický

24 Učeníci sa za­razili nad jeho slovami, ale Ježiš im to zopakoval ešte raz: Deti, ako ťažko je voj­sť do Božieho kráľov­stva!

Bible21

24 Učedníci byli z jeho slov ohro­meni. Ježíš jim tedy zopa­koval: „Synáč­kové, jak těžké je vejít do Božího králov­ství!