EkumenickýMarek10,23

Marek 10:23

Evanjelium podľa Mareka

Ježiš sa roz­hliadol po svojich učeníkoch a po­vedal im: Ako ťažko sa do­stanú bohatí do Božieho kráľov­stva!


Verš v kontexte

22 Po tých­to slovách mládenec zo­smut­nel a za­rmútený od­išiel, lebo mal mnoho majet­ku. 23 Ježiš sa roz­hliadol po svojich učeníkoch a po­vedal im: Ako ťažko sa do­stanú bohatí do Božieho kráľov­stva! 24 Učeníci sa za­razili nad jeho slovami, ale Ježiš im to zopakoval ešte raz: Deti, ako ťažko je voj­sť do Božieho kráľov­stva!

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

23 A Ježiš ob­zrúc sa do­okola po­vedal svojim učeníkom: Ako ne­snad­ne voj­dú do kráľov­stva Božieho tí, ktorí majú majet­ky!

Evanjelický

23 Po­ob­zeral sa teda Ježiš a po­vedal svojim učeníkom: Ako ťažko voj­dú do kráľov­stva Božieho tí, čo majú majet­ky!

Ekumenický

23 Ježiš sa roz­hliadol po svojich učeníkoch a po­vedal im: Ako ťažko sa do­stanú bohatí do Božieho kráľov­stva!

Bible21

23 Ježíš se ohlé­dl a ře­kl svým učedníkům: „Jak ne­s­na­dno ve­jdou do Božího králov­ství ti, kdo mají bohatství!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček