RoháčekLukáš21,5

Lukáš 21:5

Evanjelium podľa Lukáša

A keď hovorili nie­ktorí o chráme, že je oz­dobený krás­nymi kameňmi a po­svät­nými dary, po­vedal:


Verš v kontexte

4 lebo títo všet­ci hodili do darov Božích z toho, čo sa im zvyšovalo; ale táto zo svoj­ho nedos­tat­ku hodila všet­ku svoju živ­nosť, ktorú mala. 5 A keď hovorili nie­ktorí o chráme, že je oz­dobený krás­nymi kameňmi a po­svät­nými dary, po­vedal: 6 Prij­dú dni, v ktorých z toho, čo tu vidíte, nebude zanechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

5 A keď hovorili nie­ktorí o chráme, že je oz­dobený krás­nymi kameňmi a po­svät­nými dary, po­vedal:

Evanjelický

5 Keď nie­ktorí hovorili o chráme, ako je vy­zdobený pek­nými kameňmi a venovanými okrasami, po­vedal:

Ekumenický

5 Keď nie­ktorí hovorili o chráme, ako je vy­zdobený krás­nymi kameňmi a ďakov­nými dar­mi, po­vedal:

Bible21

5 Něk­teří si po­vída­li, jak je chrám krásný – ty ka­me­ny, ty obětní da­ry! Ježíš na to ře­kl: