EvanjelickýLukáš21,4

Lukáš 21:4

Evanjelium podľa Lukáša

lebo všet­ci títo pri­dávali k darom [Božím] z toho, čo im zvyšovalo, ale ona vhodila zo svojej chudoby všet­ko, čo mala na živobytie.


Verš v kontexte

3 A po­vedal: Veru vám hovorím, že táto chudob­ná vdova vhodila viac ako všet­ci; 4 lebo všet­ci títo pri­dávali k darom [Božím] z toho, čo im zvyšovalo, ale ona vhodila zo svojej chudoby všet­ko, čo mala na živobytie. 5 Keď nie­ktorí hovorili o chráme, ako je vy­zdobený pek­nými kameňmi a venovanými okrasami, po­vedal:

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

4 lebo títo všet­ci hodili do darov Božích z toho, čo sa im zvyšovalo; ale táto zo svoj­ho nedos­tat­ku hodila všet­ku svoju živ­nosť, ktorú mala.

Evanjelický

4 lebo všet­ci títo pri­dávali k darom [Božím] z toho, čo im zvyšovalo, ale ona vhodila zo svojej chudoby všet­ko, čo mala na živobytie.

Ekumenický

4 Lebo oni dali časť zo svoj­ho nad­byt­ku, ale ona pri svojej chudobe dala všet­ko, čo mala, celé svoje živobytie.

Bible21

4 Všich­ni to­tiž přispíva­li ze svého na­d­bytku, ale tato že­na dala ze svého ne­do­statku všech­no, co mě­la – ce­lé své živobytí.“