RoháčekLukáš21,20

Lukáš 21:20

Evanjelium podľa Lukáša

A keď uvidíte Jeruzalem, že je obkľúčený voj­skami, vtedy vedz­te, že sa pri­blížilo jeho spus­tošenie.


Verš v kontexte

19 Svojou tr­pez­livosťou si dobyte svoje duše! 20 A keď uvidíte Jeruzalem, že je obkľúčený voj­skami, vtedy vedz­te, že sa pri­blížilo jeho spus­tošenie. 21 A vtedy tí, ktorí budú v Jud­sku, nech utekajú na vr­chy, a ktorí v jeho strede, nech vy­j­dú, a ktorí na poliach, nech ne­vchádzajú do neho.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

20 A keď uvidíte Jeruzalem, že je obkľúčený voj­skami, vtedy vedz­te, že sa pri­blížilo jeho spus­tošenie.

Evanjelický

20 Keď však uvidíte Jeruzalem ob­kľúčený voj­skom, vtedy vedz­te, že sa pri­blížila jeho skaza.

Ekumenický

20 Keď uvidíte, že voj­ská ob­kľučujú Jeruzalem, vedz­te, že je blíz­ko jeho spus­tošenie.

Bible21

20 „Až uvi­dí­te Je­ruzalém ob­ležený voj­s­kem, věz­te, že přiš­la jeho zkáza.