RoháčekLukáš21,19

Lukáš 21:19

Evanjelium podľa Lukáša

Svojou tr­pez­livosťou si dobyte svoje duše!


Verš v kontexte

18 Ale ani vlas s vašej hlavy nez­hynie. 19 Svojou tr­pez­livosťou si dobyte svoje duše! 20 A keď uvidíte Jeruzalem, že je obkľúčený voj­skami, vtedy vedz­te, že sa pri­blížilo jeho spus­tošenie.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

19 Svojou tr­pez­livosťou si dobyte svoje duše!

Evanjelický

19 Vy­trvalosťou za­chováte si životy.

Ekumenický

19 Ak vy­tr­váte, zís­kate život.

Bible21

19 Vy­drž­te, a získá­te život!“