RoháčekLukáš21,21

Lukáš 21:21

Evanjelium podľa Lukáša

A vtedy tí, ktorí budú v Jud­sku, nech utekajú na vr­chy, a ktorí v jeho strede, nech vy­j­dú, a ktorí na poliach, nech ne­vchádzajú do neho.


Verš v kontexte

20 A keď uvidíte Jeruzalem, že je obkľúčený voj­skami, vtedy vedz­te, že sa pri­blížilo jeho spus­tošenie. 21 A vtedy tí, ktorí budú v Jud­sku, nech utekajú na vr­chy, a ktorí v jeho strede, nech vy­j­dú, a ktorí na poliach, nech ne­vchádzajú do neho. 22 Lebo to budú dni po­msty, aby sa na­pl­nilo všet­ko, čo je na­písané.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

21 A vtedy tí, ktorí budú v Jud­sku, nech utekajú na vr­chy, a ktorí v jeho strede, nech vy­j­dú, a ktorí na poliach, nech ne­vchádzajú do neho.

Evanjelický

21 A ktorí budú vtedy v Jud­sku, nech utekajú do vr­chov, a ktorí budú v ňom, nech vy­j­dú, a ktorí na poliach, nech ne­vchádzajú do neho;

Ekumenický

21 Vtedy tí, čo budú v Judsku, nech uj­dú do hôr. Tí však, čo budú v meste, nech z neho odídu a tí, čo budú na vidieku, nech doň ne­vchádzajú.

Bible21

21 Teh­dy ať ti, kdo jsou v Jud­s­ku, utí­kají do hor. Kdo jsou ve městě, ať z něj ode­jdou, a kdo jsou na ven­kově, ať ne­chodí do měs­ta.