EkumenickýLukáš21,20

Lukáš 21:20

Evanjelium podľa Lukáša

Keď uvidíte, že voj­ská ob­kľučujú Jeruzalem, vedz­te, že je blíz­ko jeho spus­tošenie.


Verš v kontexte

19 Ak vy­tr­váte, zís­kate život. 20 Keď uvidíte, že voj­ská ob­kľučujú Jeruzalem, vedz­te, že je blíz­ko jeho spus­tošenie. 21 Vtedy tí, čo budú v Judsku, nech uj­dú do hôr. Tí však, čo budú v meste, nech z neho odídu a tí, čo budú na vidieku, nech doň ne­vchádzajú.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

20 A keď uvidíte Jeruzalem, že je obkľúčený voj­skami, vtedy vedz­te, že sa pri­blížilo jeho spus­tošenie.

Evanjelický

20 Keď však uvidíte Jeruzalem ob­kľúčený voj­skom, vtedy vedz­te, že sa pri­blížila jeho skaza.

Ekumenický

20 Keď uvidíte, že voj­ská ob­kľučujú Jeruzalem, vedz­te, že je blíz­ko jeho spus­tošenie.

Bible21

20 „Až uvi­dí­te Je­ruzalém ob­ležený voj­s­kem, věz­te, že přiš­la jeho zkáza.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček