EvanjelickýLukáš21,19

Lukáš 21:19

Evanjelium podľa Lukáša

Vy­trvalosťou za­chováte si životy.


Verš v kontexte

18 ale ani vlas sa vám ne­stratí z hlavy. 19 Vy­trvalosťou za­chováte si životy. 20 Keď však uvidíte Jeruzalem ob­kľúčený voj­skom, vtedy vedz­te, že sa pri­blížila jeho skaza.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

19 Svojou tr­pez­livosťou si dobyte svoje duše!

Evanjelický

19 Vy­trvalosťou za­chováte si životy.

Ekumenický

19 Ak vy­tr­váte, zís­kate život.

Bible21

19 Vy­drž­te, a získá­te život!“