EkumenickýLukáš21,19

Lukáš 21:19

Evanjelium podľa Lukáša

Ak vy­tr­váte, zís­kate život.


Verš v kontexte

18 Ale ani vlas sa vám z hlavy ne­stratí. 19 Ak vy­tr­váte, zís­kate život. 20 Keď uvidíte, že voj­ská ob­kľučujú Jeruzalem, vedz­te, že je blíz­ko jeho spus­tošenie.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

19 Svojou tr­pez­livosťou si dobyte svoje duše!

Evanjelický

19 Vy­trvalosťou za­chováte si životy.

Ekumenický

19 Ak vy­tr­váte, zís­kate život.

Bible21

19 Vy­drž­te, a získá­te život!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček