RoháčekLukáš21,14

Lukáš 21:14

Evanjelium podľa Lukáša

Složte to tedy vo svojich srd­ciach, aby ste sa ne­starali vo­pred, ako a čo máte po­vedať na svoju ob­ranu,


Verš v kontexte

13 A to sa vám bude diať na svedoc­tvo. 14 Složte to tedy vo svojich srd­ciach, aby ste sa ne­starali vo­pred, ako a čo máte po­vedať na svoju ob­ranu, 15 lebo ja vám dám ús­ta a múd­rosť, ktorej nebudú môcť odolať ani pred ňou ob­stáť ni­ktorí vaši protiv­níci.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

14 Složte to tedy vo svojich srd­ciach, aby ste sa ne­starali vo­pred, ako a čo máte po­vedať na svoju ob­ranu,

Evanjelický

14 Zau­mieňte si teda, že nebudete vo­pred roz­mýšľať, ako sa brániť,

Ekumenický

14 Zau­mieňte si teda, že si nebudete do­predu robiť staros­ti, ako sa brániť.

Bible21

14 Vez­mě­te si k srd­ci, že si nemá­te pře­dem roz­mýšlet, jak se há­jit.