RoháčekLukáš21,13

Lukáš 21:13

Evanjelium podľa Lukáša

A to sa vám bude diať na svedoc­tvo.


Verš v kontexte

12 Ale pred tým predovšet­kým vztiah­nu na vás svoje ruky a budú vás prenasledovať vy­dávajúc vás do synagóg a do žalárov a po­vedú vás pred kráľov a p­red vladárov pre moje meno. 13 A to sa vám bude diať na svedoc­tvo. 14 Složte to tedy vo svojich srd­ciach, aby ste sa ne­starali vo­pred, ako a čo máte po­vedať na svoju ob­ranu,

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

13 A to sa vám bude diať na svedoc­tvo.

Evanjelický

13 A to sa vám stane, aby ste vy­dávali svedec­tvo.

Ekumenický

13 To sa vám stane, aby ste vy­dávali svedec­tvo.

Bible21

13 To bude vaše příleži­tost ke svě­de­ctví.