EkumenickýLukáš21,14

Lukáš 21:14

Evanjelium podľa Lukáša

Zau­mieňte si teda, že si nebudete do­predu robiť staros­ti, ako sa brániť.


Verš v kontexte

13 To sa vám stane, aby ste vy­dávali svedec­tvo. 14 Zau­mieňte si teda, že si nebudete do­predu robiť staros­ti, ako sa brániť. 15 Ja vám totiž dám výrečnosť a múd­rosť, ktorej ani všet­ci vaši protiv­níci nebudú môcť odolať a protirečiť.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

14 Složte to tedy vo svojich srd­ciach, aby ste sa ne­starali vo­pred, ako a čo máte po­vedať na svoju ob­ranu,

Evanjelický

14 Zau­mieňte si teda, že nebudete vo­pred roz­mýšľať, ako sa brániť,

Ekumenický

14 Zau­mieňte si teda, že si nebudete do­predu robiť staros­ti, ako sa brániť.

Bible21

14 Vez­mě­te si k srd­ci, že si nemá­te pře­dem roz­mýšlet, jak se há­jit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček