RoháčekLukáš2,29

Lukáš 2:29

Evanjelium podľa Lukáša

Teraz pre­púšťaš svoj­ho služob­níka, Samov­lád­ca, podľa svoj­ho slova, v po­koji,


Verš v kontexte

28 vzal ho na ramená a dob­rorečil Bohu a po­vedal: 29 Teraz pre­púšťaš svoj­ho služob­níka, Samov­lád­ca, podľa svoj­ho slova, v po­koji, 30 lebo moje oči videly tvoje spasenie,

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

29 Teraz pre­púšťaš svoj­ho služob­níka, Samov­lád­ca, podľa svoj­ho slova, v po­koji,

Evanjelický

29 Teraz pre­púšťaš, Pane, svoj­ho služob­níka podľa svoj­ho slova v po­koji,

Ekumenický

29 Teraz, Pane, pre­pus­tíš v pokoji svoj­ho služob­níka podľa svoj­ho slova,

Bible21

29 „Nyní, Hos­po­di­ne, pod­le svého slovapro­pouštíš svého služebníka v poko­ji.