EkumenickýLukáš2,29

Lukáš 2:29

Evanjelium podľa Lukáša

Teraz, Pane, pre­pus­tíš v pokoji svoj­ho služob­níka podľa svoj­ho slova,


Verš v kontexte

28 aj on si vzal dieťa do náručia a velebil Boha slovami: 29 Teraz, Pane, pre­pus­tíš v pokoji svoj­ho služob­níka podľa svoj­ho slova, 30 lebo moje oči uvideli tvoju spásu,

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

29 Teraz pre­púšťaš svoj­ho služob­níka, Samov­lád­ca, podľa svoj­ho slova, v po­koji,

Evanjelický

29 Teraz pre­púšťaš, Pane, svoj­ho služob­níka podľa svoj­ho slova v po­koji,

Ekumenický

29 Teraz, Pane, pre­pus­tíš v pokoji svoj­ho služob­níka podľa svoj­ho slova,

Bible21

29 „Nyní, Hos­po­di­ne, pod­le svého slovapro­pouštíš svého služebníka v poko­ji.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček