RoháčekLukáš2,30

Lukáš 2:30

Evanjelium podľa Lukáša

lebo moje oči videly tvoje spasenie,


Verš v kontexte

29 Teraz pre­púšťaš svoj­ho služob­níka, Samov­lád­ca, podľa svoj­ho slova, v po­koji, 30 lebo moje oči videly tvoje spasenie, 31 ktoré si pri­hotovil pred tvárou všet­kých ľudí,

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

30 lebo moje oči videly tvoje spasenie,

Evanjelický

30 lebo moje oči videli Tvoje spasenie,

Ekumenický

30 lebo moje oči uvideli tvoju spásu,

Bible21

30 Ne­boť mé oči spatři­ly tvé spa­sení,