RoháčekLukáš15,9

Lukáš 15:9

Evanjelium podľa Lukáša

A keď naj­de, svolá priateľky a súsedy a po­vie: Raduj­te sa so mnou, lebo som našla groš, ktorý som bola zt­ratila.


Verš v kontexte

8 Alebo ktorá žena, ktorá má desať grošov, keby zt­ratila jeden groš, nezažne sviece a nezametá domu a nehľadá bed­live, do­kiaľ nenaj­de? 9 A keď naj­de, svolá priateľky a súsedy a po­vie: Raduj­te sa so mnou, lebo som našla groš, ktorý som bola zt­ratila. 10 Tak, hovorím vám, býva radosť pred an­jel­mi Božími nad jed­ným hriešnikom, činiacim po­kánie.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

9 A keď naj­de, svolá priateľky a súsedy a po­vie: Raduj­te sa so mnou, lebo som našla groš, ktorý som bola zt­ratila.

Evanjelický

9 A keď ho náj­de, zvolá si priateľky a susedy a po­vie: Raduj­te sa so mnou, lebo som na šla groš, ktorý som stratila.

Ekumenický

9 Keď ju náj­de, zvolá priateľky a sused­ky a po­vie: Raduj­te sa so mnou! Našla som stratenú drach­mu.

Bible21

9 Jakmi­le ji na­jde, svo­lá pří­tel­kyně a sou­sedky: ‚Ra­duj­te se se mnou, ne­boť jsem naš­la svou ztracenou minci!‘