EkumenickýLukáš15,9

Lukáš 15:9

Evanjelium podľa Lukáša

Keď ju náj­de, zvolá priateľky a sused­ky a po­vie: Raduj­te sa so mnou! Našla som stratenú drach­mu.


Verš v kontexte

8 Alebo: Keď má nejaká žena desať drachiem a jed­nu drach­mu stratí, či nezažne lam­pu, ne­vymetie a ne­prehľadá dôk­lane dom, kým ju nenáj­de? 9 Keď ju náj­de, zvolá priateľky a sused­ky a po­vie: Raduj­te sa so mnou! Našla som stratenú drach­mu. 10 Hovorím vám: Taká radosť je aj medzi Božími an­jel­mi nad jed­ným hriešnikom, ktorý robí po­kánie.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

9 A keď naj­de, svolá priateľky a súsedy a po­vie: Raduj­te sa so mnou, lebo som našla groš, ktorý som bola zt­ratila.

Evanjelický

9 A keď ho náj­de, zvolá si priateľky a susedy a po­vie: Raduj­te sa so mnou, lebo som na šla groš, ktorý som stratila.

Ekumenický

9 Keď ju náj­de, zvolá priateľky a sused­ky a po­vie: Raduj­te sa so mnou! Našla som stratenú drach­mu.

Bible21

9 Jakmi­le ji na­jde, svo­lá pří­tel­kyně a sou­sedky: ‚Ra­duj­te se se mnou, ne­boť jsem naš­la svou ztracenou minci!‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček