RoháčekLukáš15,10

Lukáš 15:10

Evanjelium podľa Lukáša

Tak, hovorím vám, býva radosť pred an­jel­mi Božími nad jed­ným hriešnikom, činiacim po­kánie.


Verš v kontexte

9 A keď naj­de, svolá priateľky a súsedy a po­vie: Raduj­te sa so mnou, lebo som našla groš, ktorý som bola zt­ratila. 10 Tak, hovorím vám, býva radosť pred an­jel­mi Božími nad jed­ným hriešnikom, činiacim po­kánie. 11 A po­vedal: Nejaký človek mal dvoch synov.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

10 Tak, hovorím vám, býva radosť pred an­jel­mi Božími nad jed­ným hriešnikom, činiacim po­kánie.

Evanjelický

10 Hovorím vám: taká radosť býva pred an­jel­mi Božími nad jed­ným hriešnikom, ktorý činí po­kánie.

Ekumenický

10 Hovorím vám: Taká radosť je aj medzi Božími an­jel­mi nad jed­ným hriešnikom, ktorý robí po­kánie.

Bible21

10 Říkám vám, že právě tak je ra­dost před Boží­mi an­děly nad jedním hříšníkem, který činí pokání.“