RoháčekLukáš13,16

Lukáš 13:16

Evanjelium podľa Lukáša

Nuž a táto, ktorá je dcérou Ab­rahámovou, ktorú bol po­viazal satan, hľa, toto už osemnásť rokov, ne­mala byť vy­pros­tená z toho puta v sobot­ný deň?


Verš v kontexte

15 A Pán mu od­povedal a riekol: Po­krytče, či každý z vás ne­od­väzuje v sobotu svoj­ho vola alebo osla od jasieľ a ne­vodí na­pájať? 16 Nuž a táto, ktorá je dcérou Ab­rahámovou, ktorú bol po­viazal satan, hľa, toto už osemnásť rokov, ne­mala byť vy­pros­tená z toho puta v sobot­ný deň? 17 A keď to hovoril, han­bili sa všet­ci jeho protiv­níci, a celý zá­stup sa radoval všet­kým tým sláv­nym skutkom, ktoré sa dialy od neho.

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

16 Nuž a táto, ktorá je dcérou Ab­rahámovou, ktorú bol po­viazal satan, hľa, toto už osemnásť rokov, ne­mala byť vy­pros­tená z toho puta v sobot­ný deň?

Evanjelický

16 A táto dcéra Ab­rahámova, ktorú satan mal po­viazanú, hľa, osem­násť rokov, či ne­mala byť zbavená toh­to puta v deň sobot­ný?

Ekumenický

16 A či túto Ab­rahámovu dcéru, ktorú satan osem­násť rokov držal spútanú, nebolo treba z toho puta vy­slobodiť v sobotný deň?

Bible21

16 A tato dce­ra Abraha­mova, kte­rou sa­tan držel svázanou už osmnáct let, ne­smě­la být v so­bo­tu roz­vázá­na ze svého pouta?“