Bible21Lukáš13,16

Lukáš 13:16

A tato dce­ra Abraha­mova, kte­rou sa­tan držel svázanou už osmnáct let, ne­smě­la být v so­bo­tu roz­vázá­na ze svého pouta?“


Verš v kontexte

15 „Pokrytče!“ od­po­věděl mu Pán. „Ne­od­vazuje snad každý z vás v so­bo­tu svého vola nebo osla od žlabu a ne­vodí ho na­pájet? 16 A tato dce­ra Abraha­mova, kte­rou sa­tan držel svázanou už osmnáct let, ne­smě­la být v so­bo­tu roz­vázá­na ze svého pouta?“ 17 Když to ře­kl, všich­ni jeho pro­tivníci se za­stydě­li, ale vše­chen zástup se ra­doval ze všech slavných skutků, které dělal.

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

16 Nuž a táto, ktorá je dcérou Ab­rahámovou, ktorú bol po­viazal satan, hľa, toto už osemnásť rokov, ne­mala byť vy­pros­tená z toho puta v sobot­ný deň?

Evanjelický

16 A táto dcéra Ab­rahámova, ktorú satan mal po­viazanú, hľa, osem­násť rokov, či ne­mala byť zbavená toh­to puta v deň sobot­ný?

Ekumenický

16 A či túto Ab­rahámovu dcéru, ktorú satan osem­násť rokov držal spútanú, nebolo treba z toho puta vy­slobodiť v sobotný deň?

Bible21

16 A tato dce­ra Abraha­mova, kte­rou sa­tan držel svázanou už osmnáct let, ne­smě­la být v so­bo­tu roz­vázá­na ze svého pouta?“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček