EvanjelickýLukáš13,16

Lukáš 13:16

Evanjelium podľa Lukáša

A táto dcéra Ab­rahámova, ktorú satan mal po­viazanú, hľa, osem­násť rokov, či ne­mala byť zbavená toh­to puta v deň sobot­ný?


Verš v kontexte

15 A Pán mu riekol: Po­kryt­ci, či si v sobotu ne­od­väzuje každý z vás vola alebo osla od jasieľ a ne­vodí ho na­pájať? 16 A táto dcéra Ab­rahámova, ktorú satan mal po­viazanú, hľa, osem­násť rokov, či ne­mala byť zbavená toh­to puta v deň sobot­ný? 17 Keď to po­vedal, za­han­bili sa všet­ci Jeho protiv­níci a celý zá­stup sa radoval zo všet­kých sláv­nych skut­kov, ktoré konal.

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

16 Nuž a táto, ktorá je dcérou Ab­rahámovou, ktorú bol po­viazal satan, hľa, toto už osemnásť rokov, ne­mala byť vy­pros­tená z toho puta v sobot­ný deň?

Evanjelický

16 A táto dcéra Ab­rahámova, ktorú satan mal po­viazanú, hľa, osem­násť rokov, či ne­mala byť zbavená toh­to puta v deň sobot­ný?

Ekumenický

16 A či túto Ab­rahámovu dcéru, ktorú satan osem­násť rokov držal spútanú, nebolo treba z toho puta vy­slobodiť v sobotný deň?

Bible21

16 A tato dce­ra Abraha­mova, kte­rou sa­tan držel svázanou už osmnáct let, ne­smě­la být v so­bo­tu roz­vázá­na ze svého pouta?“