EkumenickýLukáš13,16

Lukáš 13:16

Evanjelium podľa Lukáša

A či túto Ab­rahámovu dcéru, ktorú satan osem­násť rokov držal spútanú, nebolo treba z toho puta vy­slobodiť v sobotný deň?


Verš v kontexte

15 Pán mu od­povedal: Po­kryt­ci! Či každý z vás ne­od­väzuje svoj­ho vola alebo osla od jasieľ a ne­vodí ho na­pájať aj v sobotu? 16 A či túto Ab­rahámovu dcéru, ktorú satan osem­násť rokov držal spútanú, nebolo treba z toho puta vy­slobodiť v sobotný deň? 17 Keď to po­vedal, všet­ci jeho protiv­níci sa za­han­bili, ale celý zá­stup sa radoval zo všet­kých záz­račných skut­kov, ktoré Ježiš konal.

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

16 Nuž a táto, ktorá je dcérou Ab­rahámovou, ktorú bol po­viazal satan, hľa, toto už osemnásť rokov, ne­mala byť vy­pros­tená z toho puta v sobot­ný deň?

Evanjelický

16 A táto dcéra Ab­rahámova, ktorú satan mal po­viazanú, hľa, osem­násť rokov, či ne­mala byť zbavená toh­to puta v deň sobot­ný?

Ekumenický

16 A či túto Ab­rahámovu dcéru, ktorú satan osem­násť rokov držal spútanú, nebolo treba z toho puta vy­slobodiť v sobotný deň?

Bible21

16 A tato dce­ra Abraha­mova, kte­rou sa­tan držel svázanou už osmnáct let, ne­smě­la být v so­bo­tu roz­vázá­na ze svého pouta?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček