RoháčekLukáš12,43

Lukáš 12:43

Evanjelium podľa Lukáša

Blaho­slavený ten sluha, ktorého, keď prij­de jeho pán, naj­de tak robiť!


Verš v kontexte

42 A Pán po­vedal: Nuž kto tedy je to ten ver­ný a opatr­ný správ­ca, ktorého ustanoví pán nad svojou čeľaďou, aby jej na čas dával vy­meraný po­krm? 43 Blaho­slavený ten sluha, ktorého, keď prij­de jeho pán, naj­de tak robiť! 44 Prav­du vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majet­kom.

späť na Lukáš, 12

Príbuzné preklady Roháček

43 Blaho­slavený ten sluha, ktorého, keď prij­de jeho pán, naj­de tak robiť!

Evanjelický

43 Blaho­slavený sluha, ktorého pán, keď príde, náj­de tak robiť.

Ekumenický

43 Blaho­slavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode náj­de robiť tak.

Bible21

43 Blaze služebníku, kterého jeho pán při přícho­du za­stih­ne, že tak jedná.