EkumenickýLukáš12,43

Lukáš 12:43

Evanjelium podľa Lukáša

Blaho­slavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode náj­de robiť tak.


Verš v kontexte

42 Pán mu od­povedal: Kto je teda ver­ný a roz­um­ný správ­ca, ktorého pán ustanovil nad svojimi služob­ník­mi, aby im načas dával určenú stravu? 43 Blaho­slavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode náj­de robiť tak. 44 Prav­divo vám hovorím: Ustanoví ho nad všet­kým, čo má.

späť na Lukáš, 12

Príbuzné preklady Roháček

43 Blaho­slavený ten sluha, ktorého, keď prij­de jeho pán, naj­de tak robiť!

Evanjelický

43 Blaho­slavený sluha, ktorého pán, keď príde, náj­de tak robiť.

Ekumenický

43 Blaho­slavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode náj­de robiť tak.

Bible21

43 Blaze služebníku, kterého jeho pán při přícho­du za­stih­ne, že tak jedná.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček