RoháčekLukáš12,44

Lukáš 12:44

Evanjelium podľa Lukáša

Prav­du vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majet­kom.


Verš v kontexte

43 Blaho­slavený ten sluha, ktorého, keď prij­de jeho pán, naj­de tak robiť! 44 Prav­du vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majet­kom. 45 Ale keby po­vedal ten sluha vo svojom srd­ci: Môj pán od­kladá s príchodom! A začal by sluhov biť aj slúžky a jesť a piť a opíjať sa -

späť na Lukáš, 12

Príbuzné preklady Roháček

44 Prav­du vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majet­kom.

Evanjelický

44 Prav­du vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majet­kom.

Ekumenický

44 Prav­divo vám hovorím: Ustanoví ho nad všet­kým, čo má.

Bible21

44 Vprav­dě vám říkám, že ho us­tanoví nad vším svým majetkem.