Roháček3. Mojžišova25,29

3. Mojžišova 25:29

Leviticus

A keby nie­kto predal dom na bývanie v ohradenom mes­te, bude mať právo vy­kúpiť ho, až do­kiaľ sa ne­skončí rok jeho predaja. Celý rok bude mať právo vy­kúpiť ho.


Verš v kontexte

28 Ale keby ne­na­hľadala jeho ruka toľko, aby mu mohol vrátiť, zo­stane jeho predané v ruke toho, kto to kúpil, až do roku plesania, a vy­j­de v roku plesania, a on sa na­vráti do svoj­ho državia. 29 A keby nie­kto predal dom na bývanie v ohradenom mes­te, bude mať právo vy­kúpiť ho, až do­kiaľ sa ne­skončí rok jeho predaja. Celý rok bude mať právo vy­kúpiť ho. 30 Ale keď sa ne­vykúpi, kým sa mu ne­vy­pl­ní celý rok, zo­stane dom, ktorý je v ohradenom mes­te, navždy tomu, kto ho kúpil, po jeho po­koleniach; ne­vyj­de v roku plesania.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

29 A keby nie­kto predal dom na bývanie v ohradenom mes­te, bude mať právo vy­kúpiť ho, až do­kiaľ sa ne­skončí rok jeho predaja. Celý rok bude mať právo vy­kúpiť ho.

Evanjelický

29 Ak nie­kto predá obyt­ný dom v ohradenom mes­te, bude mať právo na výkup až do kon­ca roku predaja; celý rok bude mať právo na výkup.

Ekumenický

29 Ak nie­kto predá obyt­ný dom v ohradenom mes­te, bude mať právo kúpiť si ho späť, a to do kon­ca roka od predaja. Do roka bude mať právo kúpiť si ho späť.

Bible21

29 Pro­dá-li někdo obytný dům v hrazeném městě, bude mít právo k jeho vy­kou­pení, dokud ne­u­plyne rok od jeho pro­de­je. Právo vy­kou­pit jej bude dočasné.