Ekumenický3. Mojžišova25,29

3. Mojžišova 25:29

Leviticus

Ak nie­kto predá obyt­ný dom v ohradenom mes­te, bude mať právo kúpiť si ho späť, a to do kon­ca roka od predaja. Do roka bude mať právo kúpiť si ho späť.


Verš v kontexte

28 Ak sa však ne­zmôže na to, aby kup­ca vy­platil, po­tom to zo­stane až do jubilej­ného roka v rukách kup­ca. V jubilejnom roku to kupec uvoľní a vráti sa to k pôvodnému majiteľovi. 29 Ak nie­kto predá obyt­ný dom v ohradenom mes­te, bude mať právo kúpiť si ho späť, a to do kon­ca roka od predaja. Do roka bude mať právo kúpiť si ho späť. 30 Ak si ho však do roka nekúpi, dom v ohradenom mes­te zo­stane na­trvalo tomu, kto ho kúpil, i jeho po­koleniam. Kupec sa ho ani v jubilejnom roku ne­musí vzdať.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

29 A keby nie­kto predal dom na bývanie v ohradenom mes­te, bude mať právo vy­kúpiť ho, až do­kiaľ sa ne­skončí rok jeho predaja. Celý rok bude mať právo vy­kúpiť ho.

Evanjelický

29 Ak nie­kto predá obyt­ný dom v ohradenom mes­te, bude mať právo na výkup až do kon­ca roku predaja; celý rok bude mať právo na výkup.

Ekumenický

29 Ak nie­kto predá obyt­ný dom v ohradenom mes­te, bude mať právo kúpiť si ho späť, a to do kon­ca roka od predaja. Do roka bude mať právo kúpiť si ho späť.

Bible21

29 Pro­dá-li někdo obytný dům v hrazeném městě, bude mít právo k jeho vy­kou­pení, dokud ne­u­plyne rok od jeho pro­de­je. Právo vy­kou­pit jej bude dočasné.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček