Roháček3. Mojžišova17,11

3. Mojžišova 17:11

Leviticus

lebo duša tela je v kr­vi, a ja som vám ju dal na ol­tár po­kryť ňou hriech na vašich dušiach, lebo práve krv po­krýva h­riech na duši.


Verš v kontexte

10 A ktokoľvek z domu Iz­raelov­ho alebo i z po­hos­tínov, kto po­hos­tíni medzi nimi, kto by jedol nejakú krv, proti takej duši, ktorá by jed­la krv, ob­rátim svoju tvár a vy­tnem ju zp­ro­stred jej ľudu, 11 lebo duša tela je v kr­vi, a ja som vám ju dal na ol­tár po­kryť ňou hriech na vašich dušiach, lebo práve krv po­krýva h­riech na duši. 12 Pre­to som po­vedal synom Iz­raelovým: Ni­ktorá duša z vás nebude jesť kr­vi, ani pohostín, ktorý po­hos­tíni medzi vami, nebude jesť kr­vi.

späť na 3. Mojžišova, 17

Príbuzné preklady Roháček

11 lebo duša tela je v kr­vi, a ja som vám ju dal na ol­tár po­kryť ňou hriech na vašich dušiach, lebo práve krv po­krýva h­riech na duši.

Evanjelický

11 Keďže život tela je v kr­vi, dal som vám ju na ol­tár na vy­konanie ob­radu zmierenia za vaše životy, lebo krv mocou života spôsobuje zmierenie.

Ekumenický

11 Veď v krvi je život tela. Určil som vám ju na ol­tár na vy­konávanie ob­radov zmierenia za váš život. Kr­vou, v ktorej je život, zís­kava sa zmierenie.

Bible21

11 Vž­dyť život tě­la je v krvi! Pro­to jsem vám ji určil na ol­tář, k vy­kou­pení vašich živo­tů. Vž­dyť krev, ta vy­ku­puje život!