Roháček3. Mojžišova17,12

3. Mojžišova 17:12

Leviticus

Pre­to som po­vedal synom Iz­raelovým: Ni­ktorá duša z vás nebude jesť kr­vi, ani pohostín, ktorý po­hos­tíni medzi vami, nebude jesť kr­vi.


Verš v kontexte

11 lebo duša tela je v kr­vi, a ja som vám ju dal na ol­tár po­kryť ňou hriech na vašich dušiach, lebo práve krv po­krýva h­riech na duši. 12 Pre­to som po­vedal synom Iz­raelovým: Ni­ktorá duša z vás nebude jesť kr­vi, ani pohostín, ktorý po­hos­tíni medzi vami, nebude jesť kr­vi. 13 A ktokoľvek zo synov Iz­raelových alebo i z po­hos­tínov, kto po­hos­tíni medzi nimi, kto by ulovil nejaké zviera alebo vtáka, ktorý sa jie, a keď vyleje jeho krv, po­kryje ju zemou.

späť na 3. Mojžišova, 17

Príbuzné preklady Roháček

12 Pre­to som po­vedal synom Iz­raelovým: Ni­ktorá duša z vás nebude jesť kr­vi, ani pohostín, ktorý po­hos­tíni medzi vami, nebude jesť kr­vi.

Evanjelický

12 Pre­to som po­vedal Iz­rael­com: Nech ni­kto z vás neje krv; ani cudzinec, ktorý sa zdržuje medzi vami, ne­smie jesť krv.

Ekumenický

12 Pre­to som po­vedal Iz­raelitom: Ni­kto z vás ne­smie jesť krv, ba ani cudzinec, ktorý býva medzi vami ako hosť, ju ne­smie jesť.

Bible21

12 Pro­to jsem synům Iz­rae­le ře­kl: Nikdo z vás ne­bu­de jíst krev. Ani přis­těhovalec, který ži­je u vás, ne­bu­de jíst krev.