RoháčekKazateľ5,3

Kazateľ 5:3

Lebo jako ide spánok s mnohým za­mest­naním, tak i hlas bláz­na s mnohými slovami.


Verš v kontexte

2 Nenáh­li svojimi ús­tami, a tvoje srd­ce nech sa ne­ponáhľa vy­niesť slovo pred Bohom, pre­tože Bôh je na nebesiach, a ty si na zemi, pre­to nech je tvojich slov málo. 3 Lebo jako ide spánok s mnohým za­mest­naním, tak i hlas bláz­na s mnohými slovami. 4 Keby si sľúbil Bohu sľub, ne­od­kladaj ho spl­niť; lebo neni záľuby v bláz­noch; to, čo sľúbiš, splň!

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo jako ide spánok s mnohým za­mest­naním, tak i hlas bláz­na s mnohými slovami.

Evanjelický

3 Ak dáš sľub pred Bohom, ne­meškaj spl­niť ho, lebo On ne­má záľubu v bláz­noch: čo sľúbiš, to aj splň!

Ekumenický

3 Ak dáš Bohu sľub, ne­meškaj ho spl­niť, lebo v hlupákoch ne­má zaľúbenie. Čo sľúbiš, splň!

Bible21

3 Když Bohu něco slíbíš, ne­o­tá­lej to splnit; hlupáky to­tiž nemá v ob­li­bě. Coko­li slíbíš, splň!