RoháčekKazateľ5,4

Kazateľ 5:4

Keby si sľúbil Bohu sľub, ne­od­kladaj ho spl­niť; lebo neni záľuby v bláz­noch; to, čo sľúbiš, splň!


Verš v kontexte

3 Lebo jako ide spánok s mnohým za­mest­naním, tak i hlas bláz­na s mnohými slovami. 4 Keby si sľúbil Bohu sľub, ne­od­kladaj ho spl­niť; lebo neni záľuby v bláz­noch; to, čo sľúbiš, splň! 5 Je lepšie, aby si ne­sľuboval, než aby si sľúbil a ne­spl­nil.

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

4 Keby si sľúbil Bohu sľub, ne­od­kladaj ho spl­niť; lebo neni záľuby v bláz­noch; to, čo sľúbiš, splň!

Evanjelický

4 Radšej ne­sľubuj, akoby si mal sľúbiť, a ne­spl­niť.

Ekumenický

4 Lepšie je, ak ne­sľubuješ, ako keď sľúbiš, a ne­spl­níš.

Bible21

4 Bylo by lepší nic nesli­bovat, než když jsi slí­bil a ne­splnil.