RoháčekKazateľ2,15

Kazateľ 2:15

Pre­to som po­vedal vo svojom srd­ci: Keďže to, čo sa pri­hodí bláz­novi, pri­hodí sa aj mne, načože som ja vtedy bol múd­rejší? A po­vedal som vo svojom srd­ci, že i to je már­nosť.


Verš v kontexte

14 Múd­ry svoje oči vo svojej hlave, a blázon chodí vo tme. Ale som po­znal i to, že jeden a ten is­tý osud stíha ich všet­kých. 15 Pre­to som po­vedal vo svojom srd­ci: Keďže to, čo sa pri­hodí bláz­novi, pri­hodí sa aj mne, načože som ja vtedy bol múd­rejší? A po­vedal som vo svojom srd­ci, že i to je már­nosť. 16 Lebo nie je na veky pamäti ani múd­remu ani bláz­novi, pre­tože už v budúcich dňoch sa dáv­no všet­ko za­bud­ne. A jako zomiera múd­ry rov­nako jako blázon!

späť na Kazateľ, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 Pre­to som po­vedal vo svojom srd­ci: Keďže to, čo sa pri­hodí bláz­novi, pri­hodí sa aj mne, načože som ja vtedy bol múd­rejší? A po­vedal som vo svojom srd­ci, že i to je már­nosť.

Evanjelický

15 Pre­to som si po­vedal: Ak ma taký údel stih­ne ako bláz­na, načo som vy­nikal múd­rosťou? A po­vedal som si: Aj to je már­nosť.

Ekumenický

15 Po­tom som si po­mys­lel: Ak aj mňa stret­ne údel hlupáka, načo som sa po­tom stal nad­mieru múd­rym? Po­mys­lel som si, že aj to je már­nosť,

Bible21

15 Čeká-li mě i hlupáka týž osud, říkám si, nač je mi vůbec to­lik moud­rosti? A tak jsem usou­dil, že i to je marnost.