RoháčekKazateľ2,14

Kazateľ 2:14

Múd­ry svoje oči vo svojej hlave, a blázon chodí vo tme. Ale som po­znal i to, že jeden a ten is­tý osud stíha ich všet­kých.


Verš v kontexte

13 A videl som, že je užitočnejšia múd­rosť ako bláz­nov­stvo, jako je užitočnejšie svet­lo ako tma. 14 Múd­ry svoje oči vo svojej hlave, a blázon chodí vo tme. Ale som po­znal i to, že jeden a ten is­tý osud stíha ich všet­kých. 15 Pre­to som po­vedal vo svojom srd­ci: Keďže to, čo sa pri­hodí bláz­novi, pri­hodí sa aj mne, načože som ja vtedy bol múd­rejší? A po­vedal som vo svojom srd­ci, že i to je már­nosť.

späť na Kazateľ, 2

Príbuzné preklady Roháček

14 Múd­ry svoje oči vo svojej hlave, a blázon chodí vo tme. Ale som po­znal i to, že jeden a ten is­tý osud stíha ich všet­kých.

Evanjelický

14 Múd­ry má oči vo svojej hlave, kým blázon chodí v tem­note. A pred­sa som spoz­nal, že rov­naký údel pos­tih­ne všet­kých.

Ekumenický

14 múd­ry má svoje oči na hlave, ale hlupák chodí v tme. Viem však aj to, že ich stih­ne rov­naký údel.

Bible21

14 „­Moudrý má oči otevřené, hlupák však bloudí v tmách.“ Nyní ale sám po­znávám, že stejný osud čeká oba dva!