RoháčekKazateľ10,3

Kazateľ 10:3

Ešte i na ces­te, keď ide blázon, tr­pí jeho srd­ce nedos­tat­kom, a hovorí všet­kým, že je blázon.


Verš v kontexte

2 Srd­ce múd­reho je po jeho pravici, ale srd­ce bláz­na po jeho ľavici. 3 Ešte i na ces­te, keď ide blázon, tr­pí jeho srd­ce nedos­tat­kom, a hovorí všet­kým, že je blázon. 4 Ak po­vs­tane proti tebe duch panov­níka, ne­opus­ti svoj­ho mies­ta; lebo krot­ká po­koj­nosť činí priet­rž velikým hriechom.

späť na Kazateľ, 10

Príbuzné preklady Roháček

3 Ešte i na ces­te, keď ide blázon, tr­pí jeho srd­ce nedos­tat­kom, a hovorí všet­kým, že je blázon.

Evanjelický

3 Ak je blázon aj na ces­te, chýba mu roz­um a každému hovorí, že je blázon.

Ekumenický

3 Hlupákovi chýba roz­um, aj keď kráča po ces­te a všet­kým ukazuje, že je blázon.

Bible21

3 Hlupáka na cestě po­znáš po bezhlavosti; všem dává naje­vo svo­je hlupáctví.