RoháčekKazateľ10,4

Kazateľ 10:4

Ak po­vs­tane proti tebe duch panov­níka, ne­opus­ti svoj­ho mies­ta; lebo krot­ká po­koj­nosť činí priet­rž velikým hriechom.


Verš v kontexte

3 Ešte i na ces­te, keď ide blázon, tr­pí jeho srd­ce nedos­tat­kom, a hovorí všet­kým, že je blázon. 4 Ak po­vs­tane proti tebe duch panov­níka, ne­opus­ti svoj­ho mies­ta; lebo krot­ká po­koj­nosť činí priet­rž velikým hriechom. 5 Je aj iné zlo, k­toré som videl pod sln­kom, ako je po­blúdenie, ktoré vy­chádza zp­red vladára.

späť na Kazateľ, 10

Príbuzné preklady Roháček

4 Ak po­vs­tane proti tebe duch panov­níka, ne­opus­ti svoj­ho mies­ta; lebo krot­ká po­koj­nosť činí priet­rž velikým hriechom.

Evanjelický

4 Keď sa hnev panov­níka zdvih­ne proti tebe, ne­opúšťaj svoje mies­to; lebo mier­nosť urov­ná ťažké hriechy.

Ekumenický

4 Ak sa proti tebe dvíha vlád­cov hnev, ne­opúšťaj svoje mies­to, lebo mier­nosť za­braňuje mnohým hriechom.

Bible21

4 Před hněvem vla­daře se z mís­ta nehýbej, vždyť kro­tkost na­praví i chy­by ve­liké.