RoháčekKazateľ10,2

Kazateľ 10:2

Srd­ce múd­reho je po jeho pravici, ale srd­ce bláz­na po jeho ľavici.


Verš v kontexte

1 Jako mŕtva mucha na­sm­radí a nakvasí masť apotekára, tak i vzácneho človeka pre múd­rosť a slávu potupí máličko bláz­nov­stva. 2 Srd­ce múd­reho je po jeho pravici, ale srd­ce bláz­na po jeho ľavici. 3 Ešte i na ces­te, keď ide blázon, tr­pí jeho srd­ce nedos­tat­kom, a hovorí všet­kým, že je blázon.

späť na Kazateľ, 10

Príbuzné preklady Roháček

2 Srd­ce múd­reho je po jeho pravici, ale srd­ce bláz­na po jeho ľavici.

Evanjelický

2 Múd­ry má srd­ce po svojej pravici, blázon ho má po svojej ľavici.

Ekumenický

2 Múd­ry má srd­ce na pravom mies­te, hlúpy však na ne­správ­nom.

Bible21

2 Moud­rý má srd­ce na pravém místě, hlupák ale na ne­pravém.