RoháčekJózua8,13

Józua 8:13

A rozo­stavil ľud, celý tábor, ktorý bol od sever­nej ­strany mesta, i jeho za­dné voj­sko od západ­nej strany mes­ta. A tak odišiel Jozua tej noci na­pro­stred doliny.


Verš v kontexte

12 A vzal okolo päť tisíc mužov a po­stavil ich ú­kladom medzi Bét-elom a medzi Hajom od západ­nej ­strany mesta. 13 A rozo­stavil ľud, celý tábor, ktorý bol od sever­nej ­strany mesta, i jeho za­dné voj­sko od západ­nej strany mes­ta. A tak odišiel Jozua tej noci na­pro­stred doliny. 14 A stalo sa, keď to videl kráľ mes­ta Haj, poponáhľali sa a vstanúc skoro ráno vy­šli mužovia mes­ta vús­trety Iz­raelovi do boja, on i všetok jeho ľud, na určený čas pred rovinu. Ale on ne­vedel, že mu ú­kladia od tyla mes­ta.

späť na Józua, 8

Príbuzné preklady Roháček

13 A rozo­stavil ľud, celý tábor, ktorý bol od sever­nej ­strany mesta, i jeho za­dné voj­sko od západ­nej strany mes­ta. A tak odišiel Jozua tej noci na­pro­stred doliny.

Evanjelický

13 A ľud, celý tábor, čo bol sever­ne od mes­ta, i za­dný voj, po­stavili na západ od mes­ta. Józua zišiel v onú noc do údolia.

Ekumenický

13 Ľud rozo­stavili tak­to: celý tábor sever­ne od mes­ta a za­dný zá­stup na západ od mes­ta. V tú noc zišiel Jozua do údolia.

Bible21

13 Hlavní voj lidu tedy stál se­verně od měs­ta, zadní voj pak západně od měs­ta. Té noci Jo­zue se­stou­pil do údo­lí.