RoháčekJózua24,5

Józua 24:5

A po­slal som Mojžiša a Árona a zbil som Egypt ranami, jako som učinil v jeho strede, a po­tom som vás vy­viedol von ztade.


Verš v kontexte

4 Po­tom som dal Izákovi Jakoba a Ezava a Ezavovi so dal vrch Seir, aby ho zau­jal do dedičs­tva, a Jakob a jeho synovia od­išli do Egyp­ta. 5 A po­slal som Mojžiša a Árona a zbil som Egypt ranami, jako som učinil v jeho strede, a po­tom som vás vy­viedol von ztade. 6 A keď som viedol vašich ot­cov z Egyp­ta, prišli ste k moru. A Egypťania honili vašich ot­cov s voz­mi a jazd­cami do Rudého mora.

späť na Józua, 24

Príbuzné preklady Roháček

5 A po­slal som Mojžiša a Árona a zbil som Egypt ranami, jako som učinil v jeho strede, a po­tom som vás vy­viedol von ztade.

Evanjelický

5 Po­tom som po­slal Mojžiša a Árona a ranil som Egypt tým, čo som vy­konal upro­stred neho. Po­tom som vás vy­viedol.

Ekumenický

5 Po­tom som po­slal Mojžiša a Árona a tres­tal som Egypt svojimi skut­kami. Po­tom som vás vy­viedol.

Bible21

5 Tam jsem po­slal Mo­jžíše a Áro­na a bil jsem Egypt zna­mení­mi, která jsem mezi nimi ko­nal. Po­tom jsem vás vy­ve­dl.