RoháčekJózua24,26

Józua 24:26

A Jozua vpísal tie slová do knihy zákona Božieho. A vez­múc veľký kameň po­stavil ho tam pod dubom, ktorý bol v svätyni Hos­podinovej.


Verš v kontexte

25 Tak učinil Jozua toho dňa sm­luvu s ľudom a uložil mu ustanovenie a súd v Sícheme. 26 A Jozua vpísal tie slová do knihy zákona Božieho. A vez­múc veľký kameň po­stavil ho tam pod dubom, ktorý bol v svätyni Hos­podinovej. 27 A Jozua riekol všet­kému ľudu: Hľa, ten­to kameň bude svedoc­tvom proti vám, lebo on počul všet­ky reči Hos­podinove, ktoré hovoril s na­mi, a bude svedoc­tvom proti vám, aby ste nezap­reli svoj­ho Boha.

späť na Józua, 24

Príbuzné preklady Roháček

26 A Jozua vpísal tie slová do knihy zákona Božieho. A vez­múc veľký kameň po­stavil ho tam pod dubom, ktorý bol v svätyni Hos­podinovej.

Evanjelický

26 Józua vpísal všet­ky tieto slová do knihy Hos­podinov­ho zákona, vzal veľký kameň a po­stavil ho pod dubom, čo stojí pri svätyni Hos­podinovej.

Ekumenický

26 Jozua na­písal všet­ky tieto slová do knihy Hos­podinov­ho zákona. Po­tom vzal veľký kameň a po­stavil ho pod dub pri po­svät­nom mies­te Hos­podina.

Bible21

26 Tato slova Jo­zue za­psal do kni­hy Božího Záko­na. Vzal také ve­liký ká­men a vztyčil ho tam pod du­bem při Hos­po­di­nově sva­ty­ni.