EvanjelickýJózua24,26

Józua 24:26

Józua vpísal všet­ky tieto slová do knihy Hos­podinov­ho zákona, vzal veľký kameň a po­stavil ho pod dubom, čo stojí pri svätyni Hos­podinovej.


Verš v kontexte

25 V ten deň Józua uzav­rel zmluvu s ľudom, dal mu ustanovenia a právo v Sícheme. 26 Józua vpísal všet­ky tieto slová do knihy Hos­podinov­ho zákona, vzal veľký kameň a po­stavil ho pod dubom, čo stojí pri svätyni Hos­podinovej. 27 Po­tom Józua po­vedal všet­kému ľudu: Hľa, ten­to kameň bude sved­kom proti nám, lebo počul všet­ky reči, ktoré nám hovoril Hos­podin, a bude sved­kom proti vám, aby ste nezap­reli svoj­ho Boha.

späť na Józua, 24

Príbuzné preklady Roháček

26 A Jozua vpísal tie slová do knihy zákona Božieho. A vez­múc veľký kameň po­stavil ho tam pod dubom, ktorý bol v svätyni Hos­podinovej.

Evanjelický

26 Józua vpísal všet­ky tieto slová do knihy Hos­podinov­ho zákona, vzal veľký kameň a po­stavil ho pod dubom, čo stojí pri svätyni Hos­podinovej.

Ekumenický

26 Jozua na­písal všet­ky tieto slová do knihy Hos­podinov­ho zákona. Po­tom vzal veľký kameň a po­stavil ho pod dub pri po­svät­nom mies­te Hos­podina.

Bible21

26 Tato slova Jo­zue za­psal do kni­hy Božího Záko­na. Vzal také ve­liký ká­men a vztyčil ho tam pod du­bem při Hos­po­di­nově sva­ty­ni.