RoháčekJózua18,6

Józua 18:6

A vy popíšete zem na sedem dielov a donesiete sem ku mne, a hodím vám losy tu pred Hos­podinom, naším Bohom.


Verš v kontexte

5 A roz­delia si ju na sedem dielov. Júda bude stáť na svojom území od juhu, a dom Jozefov bude stáť na svojom území od severa. 6 A vy popíšete zem na sedem dielov a donesiete sem ku mne, a hodím vám losy tu pred Hos­podinom, naším Bohom. 7 Lebo Levitovia ne­majú dielu vo vašom strede, pre­tože kňazs­tvo Hos­podinovo je ich dedičs­tvom, a Gád a Rúben a polo­vica po­kolenia Manas­sesov­ho do­stali svoje dedičs­tvo za Jor­dánom na východ, ktoré im dal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov.

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

6 A vy popíšete zem na sedem dielov a donesiete sem ku mne, a hodím vám losy tu pred Hos­podinom, naším Bohom.

Evanjelický

6 a vy popíšte krajinu v sied­mich dieloch a dones­te mi to sem; ja vám hodím lós tu pred Hos­podinom, naším Bohom.

Ekumenický

6 Urob­te roz­pis územia na sedem dielov a dones­te mi ho. Ja vám hodím lós tu pred Hos­podinom, naším Bohom.

Bible21

6 Až těch sedm podílů země po­píšete, při­ne­sete po­pis sem ke mně a já tu budu za vás losovat před Hos­po­di­nem, naším Bo­hem.