RoháčekJózua17,8

Józua 17:8

Manas­sesovi bola zem Tap­pu­ach, ale mes­to Tappuach pri hranici Manas­sesovej pat­rí synom Ef­rai­movým.


Verš v kontexte

7 A tedy hranica Manas­sesova je od Asera, Mich­metat, ktoré leží pred Síchemom, a hranica ide na pravú stranu, k obyvateľom Én-tap­pu­acha. 8 Manas­sesovi bola zem Tap­pu­ach, ale mes­to Tappuach pri hranici Manas­sesovej pat­rí synom Ef­rai­movým. 9 A hranica so­stupuje k potoku Kána, na juh toho po­toka. Tie mes­tá pat­ria Efraimovi a sú medzi mes­tami Manas­sesovými. A hranica Manas­sesova je od severa toho po­toka a vy­chádza k moru.

späť na Józua, 17

Príbuzné preklady Roháček

8 Manas­sesovi bola zem Tap­pu­ach, ale mes­to Tappuach pri hranici Manas­sesovej pat­rí synom Ef­rai­movým.

Evanjelický

8 kraj Tap­púach pri­padol Menaššemu, ale mes­to Tap­púach na hranici Menaššeho pat­rilo Ef­rajim­com.

Ekumenický

8 Okolie Tap­púachu pri­pad­lo Menaššemu, ale mes­to Tap­púach pat­rilo Ef­rajimov­com.

Bible21

8 Země ko­lem Tapua­chu patří Mana­se­sovi, za­tím­co sa­motný Tapuach na Mana­se­sově hranici patří synům Efrai­movým.