RoháčekJózua17,9

Józua 17:9

A hranica so­stupuje k potoku Kána, na juh toho po­toka. Tie mes­tá pat­ria Efraimovi a sú medzi mes­tami Manas­sesovými. A hranica Manas­sesova je od severa toho po­toka a vy­chádza k moru.


Verš v kontexte

8 Manas­sesovi bola zem Tap­pu­ach, ale mes­to Tappuach pri hranici Manas­sesovej pat­rí synom Ef­rai­movým. 9 A hranica so­stupuje k potoku Kána, na juh toho po­toka. Tie mes­tá pat­ria Efraimovi a sú medzi mes­tami Manas­sesovými. A hranica Manas­sesova je od severa toho po­toka a vy­chádza k moru. 10 Na juh p­ripad­lo Efraimovi a na sever Manas­sesovi, a more mu je hranicou. A k Aserovi udierajú Manas­sesov­ci od severa a k Izachárovi od východu.

späť na Józua, 17

Príbuzné preklady Roháček

9 A hranica so­stupuje k potoku Kána, na juh toho po­toka. Tie mes­tá pat­ria Efraimovi a sú medzi mes­tami Manas­sesovými. A hranica Manas­sesova je od severa toho po­toka a vy­chádza k moru.

Evanjelický

9 Ďalej hranica zo­stupuje k po­toku Káná. Tieto mes­tá južne od po­toka medzi mes­tami Menaššeho pat­ria Ef­rajimu. Ale hranica Menaššeho tiah­ne sa sever­ne od po­toka a končí pri mori.

Ekumenický

9 Ďalej hranica zo­stupuje k potoku Kána. Mes­tá južne od po­toka medzi mes­tami Menaššeho pat­ria Ef­rajimu. Hranica Menaššeho sa však tiah­ne sever­ne od po­toka a končí sa pri mori.

Bible21

9 Hranice po­tom se­stu­puje po­tokem Ká­na. Zde, mezi Mana­se­sový­mi měs­ty jižně od po­toka, jsou měs­ta patřící Efrai­movi. Mana­se­sova hranice vede po se­verní straně po­toka, až do­sáh­ne ke Středo­zemní­mu moři.