EvanjelickýJózua17,8

Józua 17:8

kraj Tap­púach pri­padol Menaššemu, ale mes­to Tap­púach na hranici Menaššeho pat­rilo Ef­rajim­com.


Verš v kontexte

7 Územie Menaššeho siahalo od Ášéru k Mich­metátu, čo leží východ­ne od Síchemu. Po­tom sa hranica tiah­ne južne k obyvateľom Én-Tap­púachu; 8 kraj Tap­púach pri­padol Menaššemu, ale mes­to Tap­púach na hranici Menaššeho pat­rilo Ef­rajim­com. 9 Ďalej hranica zo­stupuje k po­toku Káná. Tieto mes­tá južne od po­toka medzi mes­tami Menaššeho pat­ria Ef­rajimu. Ale hranica Menaššeho tiah­ne sa sever­ne od po­toka a končí pri mori.

späť na Józua, 17

Príbuzné preklady Roháček

8 Manas­sesovi bola zem Tap­pu­ach, ale mes­to Tappuach pri hranici Manas­sesovej pat­rí synom Ef­rai­movým.

Evanjelický

8 kraj Tap­púach pri­padol Menaššemu, ale mes­to Tap­púach na hranici Menaššeho pat­rilo Ef­rajim­com.

Ekumenický

8 Okolie Tap­púachu pri­pad­lo Menaššemu, ale mes­to Tap­púach pat­rilo Ef­rajimov­com.

Bible21

8 Země ko­lem Tapua­chu patří Mana­se­sovi, za­tím­co sa­motný Tapuach na Mana­se­sově hranici patří synům Efrai­movým.